Bc. Adéla Džmurová

Bakalářská práce

Problematika paliativní péče v přednemocniční péči

Issues of Palliative Care in Pre-Hospital Care
Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika paliativní péče v přednemocniční péči. První část práce se zaměřuje na teoretický přehled problematiky paliativní péče, včetně definice, a historie. Jsou zde uvedeny organizační formy, zahrnuje etické a právní aspekty, charakteristiku, komunikaci, proces a fázi umírání, smrt a přednemocniční neodkladnou péči. Druhá část se opírá o výsledky kvantitativního průzkumu …více
Abstract:
The topic of the bachelor’s thesis is the issues of palliative care in pre-hospital care. The first part of the thesis focuses on a theoretical overview of palliative care issues, including its definition and history. It present organizational forms and covers ethical and legal aspecsts, charakteristic, communication, the proces and phases of dying, death and prehospital care. The second part is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2024
  • Vedoucí: RNDr. Eva Kočovská, PhD
  • Oponent: Mgr. Michaela Přibíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická