Hana Pukáčová

Bakalářská práce

Analýza výjezdového cestovního ruchu Čechů a jeho vývoj - typy, faktory a vývoj v období 1920-2020

Analysis of outbound tourism of Czechs and its development - types, factors and development in the period 1920-2020
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem cestovního ruchu Čechů od roku 1920 do roku 2020. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje jednotlivé pojmy cestovního ruchu a shrnuje historický vývoj cestovního ruchu v České republice od roku 1920. Praktická část mapuje a hodnotí vývoj cestovního ruchu českého turisty od roku 1920 v konkrétních historických souvislostech …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of tourism of the Czechs from 1920 to 2020. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the different concepts of tourism and summarizes the historical development of tourism in the Czech Republic since 1920. The practical part maps and evaluates the development of Czech tourism since 1920 in a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2022
  • Vedoucí: Ing. Petr Tiefenböck
  • Oponent: doc. Ing. Alžběta Kiráľová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.