Theses 

Pozice zemí Visegrádské skupiny v rámci společné zahraniční politiky EU v reakci na krizi na Ukrajině – Bc. Barbora Čechová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Čechová

Bakalářská práce

Pozice zemí Visegrádské skupiny v rámci společné zahraniční politiky EU v reakci na krizi na Ukrajině

Positions of the Visegrád countries in the EU Common Foreign Policy in reaction on the Ukrainian crisis

Anotace: Bakalářská práce se zabývá koherencí aktérů Visegrádské skupiny ve vztahu k oficiálním pozicím přijatými na půdě SZBP EU v reakci na vývoj ukrajinské krize v období mezi vyhlášením tzv. lidových republik na východě Ukrajiny a uzavřením druhých Minských dohod. Teoretickým východiskem práce je koncept vertikální koherence aplikovaný na zahraničněpolitické aktéry států Visegrádské skupiny. K získání výsledků byla využita obsahová analýza a expertní polostrukturované rozhovor.

Abstract: The bachelor thesis focuses on coherence of Visegrad group towards official positions of EU’s CFSP in reaction to ukraine crisis in the period between declaration of so-called people’s republics in the eastern Ukraine and signing of Minsk II. Theoretically the thesis uses vertical coherence applied on actors of foreign policy in the countries of Visegrad group. In order to reach conclusion, the thesis uses content analysis approach combined with semi-structured expert interviews.

Klíčová slova: Koherence, Visegrádská skupina, V4, Ukrajina, SZBP, Vertikální koherence, Obsahová analýza, Coherence, Visegrad Group, Ukraine, CFSP, Vertical Coherence, Content Analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kováčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 02:52, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz