Bc. Michaela Kuncová, DiS.

Bakalářská práce

Operační program Rozvoj lidských zdrojů a jeho využití při dalším vzdělávání ve školách

Operation programme Development of human resources and its use in futher school education
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Operační program Rozvoj lidských zdrojů a jeho využití při dalším vzdělávání ve školách“ je charakteristika Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a jeho propojení s Evropským sociálním fondem, ze kterého jsou financovány podpořené projekty. První část práce seznamuje se situací České republiky v oblasti dalšího vzdělávání před vstupem České republiky do Evropské unie …více
Abstract:
The subject of the submitted thesis: „Operational programme Development of human resources and its use in further school education“ is characterization of Operational programme Development of human resources and its connection with European Social Fund, which finances supported projects. The first part of the work gives information about the situation in the Czech Republic in the field of further education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Lucie Oháňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta