Simona ZAHRÁDKOVÁ

Diplomová práce

Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923-2018

Turkish political thinking on the crossroad between liberal democracy and authoritative regime in years 1923-2018
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zaměření se na politické myšlení Turecka, jenž se od počátku nachází na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem. Kam směřuje dnešní Turecko? Je stále věrné odkazu Atatürkova sekularismu nebo se přeměňuje v autoritativní režim v moci islámu? Tato práce se zprvu zaměří na zánik Osmanské říše a následný vznik Turecké republiky pod vedením Mustafy Kemala …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is focus on Turkey's political thinking, which has been from the beginning at the crossroads between liberal democracy and authoritarianism. Where is todays Turkey heading? Is it still faithful to Ataturk's legacy of secularism or is it turning into authoritarian regime in the power of Islam? This thesis will initially focus on the dissolution of the Ottoman Empire and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHRÁDKOVÁ, Simona. Politické myšlení Turecka na rozcestí mezi liberální demokracií a autoritativním režimem v letech 1923-2018. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie