Bc. Tereza Bohuslavová

Bachelor's thesis

Financování neziskové organizace z reklamy

Financing a non-profit organization from advertising
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá neziskovými organizacemi a jejich financováním. V první části charakterizuji neziskový sektor a členění neziskových organizací, které jsou odlišeny od ostatních typů podniků. Je poukázáno na nezbytnou část pro fungování neziskové organizace, kterou je marketing. Druhá část bakalářské práce obsahuje analýzu příjmů z reklamy u zvolené neziskové organizace s názvem Miss České …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with non-profit organizations and their financing. In the first part I characterize the non-profit sector and the division of non-profit organizations, which are distinguished from other types of enterprises. It points out the necessary part for the functioning of the non-profit organization, which is marketing. The second part of the thesis contains an analysis of advertising …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D. MBA
  • Reader: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní