Bc. Irena Uchytilová

Bachelor's thesis

Hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání

Material Welfare of Job Seeker
Anotácia:
Tato práce se zabývá hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání. Nejdříve jsou objasněny některé pojmy a subjekty, které souvisí s tématem bakalářské práce. Následně je přiblížen vývoj právní úpravy hmotného zajištění nezaměstnaných v období po 1. světové válce až do současnosti. Hlavní část bakalářské práce se zabývá hmotným zabezpečením uchazeče o zaměstnání podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti …viac
Abstract:
This work is concerned with financial safeguard of applicant for a job. At first there are explained definitions and subjects which are related to bachelor work content. Then it gives insight to the development of the Law adjustment of unemployed financial safeguard after World War I to the present. The main part of the work is dedicated to applicant for a job financial safeguard in accordance to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2009
  • Vedúci: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta