Milan Purdeš

Bakalářská práce

Fundamentálna analýza akcií

Fundamental share analysis
Abstract:
Anotation The present work deals with fundamental analysis of shares in theoretical and practical terms. The first, theoretical part of the work aims to define the concept of action, define the set of actions in securities and explain the classification of shares. The practical part deals with an excursion of practical model application of fundamental economic analysis of the chosen companies. The …více
Abstract:
Anotácia Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá fundamentálnou analýzou akcií v teoretickej i praktickej rovine. Prvá, teoretická časť práce si kladie za cieľ definovať pojem akcia, vymedziť akcie v rámci súboru cenných papierov a oboznámiť s klasifikáciou akcií. Exkurz do výsledkov praktickej aplikácie fundamentálnej ekonomickej analýzy na vybranom podniku – v našom prípade akciovej spoločnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management