Mgr. Petra Pabiśová

Master's thesis

The development of fox hunting in Great Britain from the 14th century to nowadays with the focus on its social, political and economic aspects

The development of fox hunting in Great Britain from the 14th century to nowadays with the focus on its social, political and economic aspects
Abstract:
Diplomová práce se zabývá britským honem na lišku, který se stal ve Velké Británii velmi kontroverzním tématem. Práce zachycuje historický vývoj honu a dále se zaměřuje na jeho sociální, politické a ekonomické aspekty. Jelikož debata na toto téma ve Velké Británii neustále pokračuje, práce rovněž analyzuje současnou situaci honu na lišku a snaží se předpovědět jeho budoucí vývoj. Práce usiluje o komplexní …more
Abstract:
Diploma thesis deals with British fox hunting, which has become very controversial issue in Great Britain. The thesis describes its development and closely focuses on its social, political and economic aspects. The debate about fox hunting still continues in Great Britain so the thesis also analyzes its current situation and tries to predict its future development. The work introduces the phenomenon …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic