Miroslav Lučkai

Bakalářská práce

Moderní přístupy k výuce Java

Modern Method for Teaching Introductory Java
Abstract:
This work aims to explain readers what is object-oriented programming, its differences from the procedural programming and what benefits it brings. The work is mainly focused on the Java programming language, which is used for demonstration of all object-oriented principles. It also describes the current approach to teaching object-oriented languages ​​and the problems which may occur. The main benefit …více
Abstract:
Táto práca má za cieľ oboznámiť čitateľov o tom, čo je objektovo orientované programovanie, o jeho odlišnostiach oproti procedurálnemu programovaniu a o tom aké prináša výhody. Práca je sústredená najmä na programovací jazyk Java, na ktorom sú ukázané všetky princípy objektovo orientovaného programovania. Popisuje aj súčasný prístup k výučbe objektovo orientovaných jazykov a problémy, ktoré sa pri …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Hrdina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.