Kamila Trávníková

Diplomová práce

Přestupkové řízení jako zvláštní druh správního řízení

Offence procedure as special kind of administrative procedure
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na charakteristiku platné právní úpravy na úseku přestupků. Práce podává systematický rozbor hmotně právní a procesně právní úpravy přestupků, se zaměřením na jednotlivé fáze přestupkového řízení a specifika přestupkového řízení. Klíčovou problematikou práce je objasnění vztahu mezi obecným správním řízením a speciální úpravou přestupkového řízení, která je obsažena …více
Abstract:
This thesis is targeted to characterize valid legal regulations in offence department. This work gives systematic analysis of substantive law and formal law set-up of offence, with orientation to particular phases of offence procedure and specifics of offence procedure. The key point of this thesis is to clarify the relationship between common administrative procedure and particular adjustment of offence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2009
  • Vedoucí: Helena Skarupská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika - správní činnost