Simona Morongová

Bakalářská práce

Právní a ekonomické otázky založení a vzniku obchodní společnosti

Legal and Economic Issues of the Establishment and Formation of a Trading Company
Anotace:
Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor obchodních korporací, tedy na rozbor obchodních společností a družstva. Teoretická část této práce, která zahrnuje literární rešerši, obsahuje především vymezení jednotlivých právních forem obchodních společností a jejich výhody a nevýhody, dále diferenci mezi obchodními společnostmi a družstvy a také především právní a ekonomické aspekty, jež jsou …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis is focused on the analysis of business corporations, meaning on the breakdown of business companies and collectives. The theoretical part of this thesis containing the literature review primarily incorporates the determination of individual legal forms of business corporations and their advantages and disadvantages, as well as the differantiation between business companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.