Mgr. Markéta Vlková

Diplomová práce

Správní uvážení v cizineckém právu

The Discretion in the Aliens Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou správního uvážení v cizineckém právu. Oba instituty jsou nejprve popsány v rovině teoretické. Stěžejní část práce je zaměřena na popis a analýzu správního uvážení v jednotlivých ustanoveních cizineckého práva se zaměřením na řízení o udělení humanitárního azylu, řízení o vydání dlouhodobého víza a řízení o vydání povolení k trvalému pobytu. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of discretion in the Aliens Law. Both institutes are at first described at the theoretical level. The main part is focused on the description and analysis of the Discretion in individual provisions of the Aliens law with a focus on the procedure for granting humanitarian asylum, extradition proceedings and managing long-term visa for the issue of a permanent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma