Péter Gyürüs

Bakalářská práce

Dopady finančnej krízy na podielové fondy MKB Banky v rokoch 2008 až 2011

Impact of financial crisis on MKB Bank's mutual funds in the period 2008 to 2011
Abstract:
The basic idea of of writing my thesis is the currently running economic crisis, and all of the effects to the investments found of MKB Bank Zrt. I’m working for this company at the very moment, started to work in 2008, my position is retail investment advisor, so I have seen all the negative effects of the global crisis by myself. The topic, what I have choosen, is quite complex, so I only try to …více
Abstract:
Téma mojej diplomovej práce je dodnes trvajúca hospodárska kríza a jej vplyvy na investičnú činnosť banky MKB Bank Zrt. Od roku 2008 až do súčasnosti som pracovníkom tejto banky v pozícii finančného poradcu, tým pádom som osobne prežíval rozšírenie krízy a stal som znášateľom jej následkov. Téma je dosť obšírna a zložitá, preto sa pokúsim bez snahy o úplnosť zhrnúť globálne príčiny a východiskové body …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2013
  • Vedoucí: MSc. Sándor Resze
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management