Bc. Martina Šašková

Diplomová práce

Finanční analýza a plánování v podniku

Financial planning and analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy ORNEX, spol. s r.o. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazů zisku a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity pro finanční analýzu firmy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje tato diplomová práce návrh ke zlepšení situace a zhodnocení jejího přínosu pro tento podnikatelský …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on financial analysis of the company ORNEX, spol. s r.o. The main attention is paid to elementary methods, mainly to analysis of balance, list of profits and loss, financial ratios and their systems. These methods are used for financial analysis of the company. On the basis of findings, this diploma thesis includes proposals for improvement and evalution of the contributions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní