Bc. Zuzana Csöbönyeiová

Bakalářská práce

Dokumentárny platobný styk

Documentary payment system
Abstract:
Target of my bachelor´s thesis is clarification of the basic issues of documentary payments and mainly focus on their structuring, their description and their usage in practice. In the first chapter I will focus on the detailed description of individual forms of the documentary payment system. I will first of all put emphasis on documentary payment, documentary credit, bank guarantee and the promissory …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je objasnenie základnej problematiky dokumentárnych platieb, zamerať sa hlavne na ich členenie, popis a ich využite v praxi. V prvej kapitole sa zameriam na podrobnejší popis jednotlivých foriem dokumentárneho platobného styku. Dôraz budem klásť najmä na dokumentárne inkaso, dokumentárny akreditív, bankovú záruku a platobný prísľub. S každým jedným dokumentárnym platobným …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management