Bc. Gabriela Belúchová

Bakalářská práce

Využití sociální sítě Facebook v českém hotelnictví

The Use of Facebook Social Network in Czech Hospitality
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak hotely využívají sociální síť Facebook prostřednictvím analýzy jejich Facebookových stránek. Práce obsahuje deskriptivní a komparativní analýzu příspěvků dvaceti hotelů za období od 1.5 2017 do 30.4 2018. Práce je rozdělena do tří částí. První teoreticko-metodologická část se zabývá vysvětlením základních pojmů a souvislostí ve vztahu k marketingu a charakterizuje …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out how hotels are using social network Facebook, through the analysis of their Facebook profiles. The work contains descriptive and comparative analysis of the contributions of twenty hotels for the period from 1.5 2017 to 30.4 2018. The work is divided into three parts. The first theoretical-methodological part focuses on the explanation of basic concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/mjvev/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze