Bc. Gabriela Belúchová

Bachelor's thesis

Využití sociální sítě Facebook v českém hotelnictví

The Use of Facebook Social Network in Czech Hospitality
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak hotely využívají sociální síť Facebook prostřednictvím analýzy jejich Facebookových stránek. Práce obsahuje deskriptivní a komparativní analýzu příspěvků dvaceti hotelů za období od 1.5 2017 do 30.4 2018. Práce je rozdělena do tří částí. První teoreticko-metodologická část se zabývá vysvětlením základních pojmů a souvislostí ve vztahu k marketingu a charakterizuje …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out how hotels are using social network Facebook, through the analysis of their Facebook profiles. The work contains descriptive and comparative analysis of the contributions of twenty hotels for the period from 1.5 2017 to 30.4 2018. The work is divided into three parts. The first theoretical-methodological part focuses on the explanation of basic concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2018
  • Supervisor: Ing. Štěpán Chalupa
  • Reader: Ing. Jan Mastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze