Mgr. Tomáš Hrubý, DiS.

Diplomová práce

Identita a styly osobnosti mladých delikventů

Identity and personality styles of young delinquents
Anotace:
Práce zkoumá styly identity a styly osobnosti mladých delikventů a navazuje na předchozí výzkum vývoje identity u adolescentů zSOS dětských vesniček (Hrubý, 2004). 85 mužům ve výkonu trestu ve věku 18 až 26 let byl administrován inventář stylů identity (Identity style inventory, ISI 2; Berzonsky, 1988) a Inventáři stylů osobnosti a poruch osobnosti PSSI (Kuhl, Kazén, 2002). Výsledky neprokázaly předpokládaný …více
Abstract:
The study is focused on identity styles and personality styles of young delinquents. This research links to previous research of identity development of adolescents from SOS willages (Hrubý, 2004). Identity style inventory (ISI 2, Berzonsky, 1988) and prsonality styles and disorders inventory (PSSI; Kuhl, Kazén, 2002) was administrated to 85 mail in the age from 18 to 26 years in prison. Results did …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta