Bc. Jaroslava MAREŠKOVÁ

Bakalářská práce

Didaktická hra jako prostředek rozvoje předškolního dítěte v mateřských školách v okrese Plzeň-jih

Anotace:
Nosným tématem mé bakalářské práce je didaktická hra jakožto prostředek k všestrannému rozvoji dětí v předškolním věku. Mým cílem bylo analyzovat, zda existuje přímá úměra mezi použitím didaktických her a jejich kladným vlivem na rozvoj dítěte. Abych na tuto otázku získala odpověď, zvolila jsem kvantitativní metodu, dotazník. Dotazník byl rozeslán do všech mateřských škol na území okresu Plzeň jih …více
Abstract:
Topic of my bachelor work is a didactic game as means to universal development of preschool age children. My aim was to analyse whether there is exist direct proportion between usage of didactic games and their positive influence on development of the child. To answer that question I chose a quantitative method i.e. questionnaire. It was sent out to all kindergartens in the Pilsen-south district. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Podpera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠKOVÁ, Jaroslava. Didaktická hra jako prostředek rozvoje předškolního dítěte v mateřských školách v okrese Plzeň-jih. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/