Bc. Stanislav Konečný

Diplomová práce

Možnosti redukce nejistoty prostřednictvím skupinové identifikace

The possibilities of uncertainty reduction by means of group identification
Anotace:
Cílem této práce je jednak ověřit některé poznatky Uncertainty-identity theory (UIT), konkrétně to, že za podmínky vysoké pociťované nejistoty se zvyšuje potřeba identifikace s entitativními skupinami, je-jímž prostřednictvím lidé vyhledávají redukci této nejistoty, a rozšířit je o poznání vlivu vnímané před-sudečnosti referenční skupiny na míru této identifikace. K tomuto účelu je v této práci manipulováno …více
Abstract:
The aim of this thesis is to confirm findings of Uncertainty-Identity Theory (UIT), in particular that there is a higher tendency for identification with high entitative groups under high uncertainty condition, which serves the need to reduce this uncertainty, and to extend this knowledge of findings about influen-ce of percieved bias of the reference group on need for group identification. For this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.