Bc. Alena Vodová

Master's thesis

Demografická a sídelní charakteristika Velkomeziříčska ve výuce občanské výchovy

Demographic and residential characteristics Velkomeziříčska in civics classes
Abstract:
Tato práce pojednává o možnostech zařazení demografické a sídelní charakteristiky Velkomeziříčska do výuky občanské výchovy. Nejdříve je v práci řešeno, jaké jsou možnosti začlenění tohoto tématu do občanské výchovy a zeměpisu v Rámcovém vzdělávacím programu. Poté je zde vymezen region Velkomeziříčsko a následně jsou rozebrány demografické a sídelní charakteristiky Velkomeziříčska a specifika této …more
Abstract:
This paper discusses the possibilities of inclusion of demographic and residential characteristics of Velkomeziricsko into the teaching of civic education. First, the thesis deal with the possibilities of integrating the topic in civics and geography education in the national education framework. Then there is a defined region Velkomeziricsko and subsequently analyzed demographic and residential characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta