Bc. Renata ZERZÁNOVÁ

Bakalářská práce

Romské etnikum a možnosti jeho výchovy a vzdělávání v podmínkách ČR

Gipsy ethnic, possibilities of its upbringing and education under conditions of the Czech Republic
Anotace:
Vlastním cílem práce je specifikace romské otázky, problémy romského etnika, rasová diskriminace, nepřizpůsobivost, obtížná vychovatelnost a mnohé další. Proč se Romové nedokáží uplatnit a využít svých schopností k vlastní seberealizaci? A samozřejmě samotná otázka romské integrace v majoritní společnosti.
Abstract:
The purpose of this work is the spicification of the Gipsy matter, probléme of Gipsy ethnic, racial discrimination, inadaptability, difficult upbringing and many others. Why Gipsy people can´t assert themselves and use their abilities for their own self fulfimnent? And the matter of Gipsy integration in major society as well.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2006
Identifikátor: 4397

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Rudolf Marcinek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZERZÁNOVÁ, Renata. Romské etnikum a možnosti jeho výchovy a vzdělávání v podmínkách ČR. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 04. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzitní institut

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika