Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová

Bakalářská práce

The Role of the British Royal Family During WWI and WWII

The Role of the British Royal Family During WWI and WWII
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá úlohu britské královské rodiny během první a druhé světové války. Účelem práce je popsat propojení mezi britskou monarchií, britskou společností a dvěma světovými válkami. Práce se snaží dokázat, že britská královská rodina pomohla svému národu během nejobtížnějších časů tím, že podporovala obyvatelstvo ve válečném úsilí a dodávala mu odvahu. Práce také poukazuje na navázání …více
Abstract:
This thesis explores the role of the British Royal family during WWI and WWII. The thesis was written in order to explore the bond between the British monarchy, British society and the two world wars. The thesis also tries to prove that the British monarchy helped its nation during the most difficult times by encouraging the people in the war effort. The thesis reveals that there was a close relationship …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta