Veronika Lučivňáková

Bakalářská práce

Vzdělávací program Zdravá mateřská škola a jeho využití v předškolním vzdělávání

Curriculum Healthy kindergarten and its application in preschool education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vzdělávacím projektem Zdravá mateřská škola, tedy škola podporující zdraví, v předškolním vzdělávání.Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů alternativní a inovativní výchova, vznik alternativy a jejího rozšíření po ČR, dále je popsán cíl projektu zdravých mateřských škol, jeho vznik, rozvoj a hlavní zásady.Praktická část je zaměřena na hodnocení postojů rodičů k programu …více
Abstract:
Annotation about the Bachelor: Bachelor work focuses on an educational project, “Healthy Nursery School,” which enables schools to promote good health as part of the preschool education.The theoretical section explains alternative and innovative education methods, and their genesis and distribution in the Czech Republic. It describes the targets of the “Healthy Nursery School” programme, its genesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7829

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Václavík, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové