Adam Mrázek, DiS.

Bakalářská práce

Strategie a plánování lidských zdrojů u Policie ČR

Human resource strategy and planning at the Czech Republic Police
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a zhodnocení současné úrovně strategie a plánování lidských zdrojů v konkrétních odděleních PČR navrhnout opatření pro zlepšení současného stavu. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí, teoretickou a praktickou. V první kapitole jsou popsána vybraná teoretická východiska, ze kterých je vycházeno v praktické části, která popisuje …více
Abstract:
: The aim of the bachelor thesis is based on theoretical assumptions and evaluate the current level of strategy and planning of human resources in specific departments Police propose measures to improve the current situation. The thesis is divided into several parts, theoretical and practical. The first chapter describes selected theoretical basis on which, reflect the practical part, which describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. PhDr. Radim Maňák, Ph.D.
  • Oponent: Lukáš Durda, PhDr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.