Kateřina Folkmanová

Bakalářská práce

Závislost koncentrace dusičnanů na výšce hladiny v indikačních vrtech - Březová nad Svitavou

The dependence of nitrate concentrations on water level in boreholes - Březová nad Svitavou
Anotace:
Úvodní část bakalářské práce a literární rešerše jsou zaměřeny na seznámení s problematikou dusičnanů ve vodních zdrojích. Zejména je rozvedeno zakotvení problematiky dusičnanů jak v české, tak v evropské legislativě. Následuje výklad o možném nebezpečí výskytu dusičnanů v pitných vodách. V další části se již práce věnuje konkrétní lokalitě -- prameništi I. a II. březovského vodovodu Březová nad Svitavou …více
Abstract:
The opening part of the thesis and literature review focused on familiarization with the issue of nitrates in water sources. In particular, the divorced anchoring issue of nitrates in both Czech and European legislation. Following the interpretation of the possible hazard occurrence of nitrate in drinking water. In the next part of the thesis deals with a specific locality - spring area I. and II. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
 • Oponent: Michal Holomek, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses al4j0r al4j0r/4
11. 5. 2015
Složky
Soubory
Halíčková, K.
11. 5. 2015
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5. 6. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
Halíčková, K.
11. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.