Lenka Radová

Bakalářská práce

Morphosyntactic Differences between Standard English and Cockney

Morphosyntactic Differences between Standard English and Cockney
Abstract:
This thesis deals with morphological and syntactic differences between standard English and Cockney dialect. The aim of this thesis is to determine characteristic grammatical features that differ from the standard form of English and providing an analysis of movies that contain Cockney. The theoretical part focuses on an explanation of language varieties and dialects, the description of Cockney dialect …více
Abstract:
Tato práce se zabývá morfologickými a syntaktickými rozdíly mezi standardní angličtinou a Cockney dialektem. Cílem této práce je určení charakteristických gramatických prvků, jež se liší od standardní formy angličtiny a následná analýza filmů obsahujících Cockney. Teoretická část obeznamuje s jazykovými variantami a dialekty, dále popisem Cockney dialektu, jeho historie i současné formy a následné …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radová, Lenka. Morphosyntactic Differences between Standard English and Cockney. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe