Jakub FIALA

Bakalářská práce

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

Literature Review of the Standards in the Field of Vibrations, Shock and Vibration Measurements
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na literární rešerši technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů. V úvodní kapitole se tato bakalářská práce zaměřuje na hodnocení vibrací a na maximální přípustné hodnoty vibrací elektrických točivých strojů. V další kapitole se tato bakalářská práce věnuje metodám monitorování stavu a diagnostiky strojů. V závěrečných dvou kapitolách …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on literary research of technical standards in the field of vibration, shock and vibration and shock measurement. In the introductory chapter, this bachelor thesis focuses on the evaluation of vibrations and the maximum permissible values of vibration of electrical rotating machines. In the next chapter, this bachelor thesis deals with methods of monitoring the condition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Šobra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Jakub. Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/