Jakub FIALA

Bachelor's thesis

Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů

Literature Review of the Standards in the Field of Vibrations, Shock and Vibration Measurements
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na literární rešerši technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů. V úvodní kapitole se tato bakalářská práce zaměřuje na hodnocení vibrací a na maximální přípustné hodnoty vibrací elektrických točivých strojů. V další kapitole se tato bakalářská práce věnuje metodám monitorování stavu a diagnostiky strojů. V závěrečných dvou kapitolách …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on literary research of technical standards in the field of vibration, shock and vibration and shock measurement. In the introductory chapter, this bachelor thesis focuses on the evaluation of vibrations and the maximum permissible values of vibration of electrical rotating machines. In the next chapter, this bachelor thesis deals with methods of monitoring the condition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Šobra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIALA, Jakub. Literární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/