Pavel Erben

Bakalářská práce

Význam zásahových jednotek v činnosti Policie České republiky

Rapid Response Units and Their Importance for the Police of the Czech Republic
Anotace:
Tato závěrečná práce se věnuje historii a vzniku všech zásahových jednotek služby pořádkové Policie České republiky, včetně její struktury a organizace. Pojednává o útvarech, jejichž činnost vychází především ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a dalších zákonů a interních aktů. Z provedené analýzy vyplývá, že od roku 2014 dochází k poklesu v činnosti zásahových jednotek, ale stavy …více
Abstract:
This bachelor thesis describes not only the history and formation of the rapid response units of the Police of the Czech Republic, but also the structure and organization. It deals with departments whose activities are mostly based on the law No. 273/2008 Statute Book Police of the Czech Republic and other Internal Official Acts. The analysis shows that the activity of the rapid response units has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Aišmanová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.