Bc. Lucie Horváthová

Bakalářská práce

Problematika vad právních úkonů

The Problems of Legal Acts Voids
Anotace:
Cílem mé práce je přiblížit Vám problematiku vad právních úkonů. I když je toto téma velice rozsáhlé, myslím si, že díky názorným příkladům je možné se v něm orientovat. Vždyť ve světě právních úkonů žijeme, jsou nám tedy blízké a mnohdy tušíme, jaký postup je správný a který naopak není. Je velice důležité mít správnou představu, co všechno se pod pojmem právní úkon skrývá. Jsou ale také okamžiky …více
Abstract:
I intend to show you the issue of defects in legal action. Although this topic is very extensive, I think that with illustrative examples can be navigate in it. After all we live in the world consisting of legal acts, we are so close and often guess what the procedure is correct and that not the case. It is very important to have a good idea chat the legal action actaly is. But there are also moments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Martin Litvan
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař, JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře