Mgr. Ondřej Brózman

Bakalářská práce

Nové metody stanovení genotoxicity v ekotoxikologii

New approaches for genotoxicity assessment in ecotoxicology
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji aktuálním tématům, týkajícím se metod testování genotoxického působení látek. Zabývám se okrajově současnými trendy výzkumu a uvádím přehled nejpoužívanějších testů – In vitro mikronukleus test na savčích buňkách, Amesův test, Test chromozomálních aberací, In vitro test genových mutací na savčích buňkách, Umu test. Samotná práce je zaměřena na nové metody a vylepšení …více
Abstract:
In this thesis I follow current issues in testing methods of genotoxic effects of substances. Marginally I deal with actual trends in research and give an overview of the most widely used assays – In vitro mammalian cell micronucleus test, Ames test, Chromosome aberration test, In vitro mammalian cell gene mutation test, Umu test. The thesis itself is focused on new methods and improvements to existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Obecná biologie

Práce na příbuzné téma