Bc. Kateřina Nosková

Bakalářská práce

Lokální trombolýza v tepenném nebo žilním řečišti

Local thrombolysis in the arterial or venous river
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá lokální trombolýzou v tepenném a žilním řečišti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou trombózy a možnosti její léčby, kterou je právě trombolýza a mechanická trombektomie. Praktická část se zabývá zpracováním dat z pracoviště angiografie ve FN Brno do tabulek a grafů. Z dat, která mi byla poskytnuta vedoucím bakalářské …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a local thrombolysis in the arterial and venous system. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with issues of thrombosis and possibilities of treatment, which are thrombolysis and mechanical thrombectomy. The practical part is focused on processing of data from the Department of Angiography, University Hospital Brno into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Bc. Jan Chaloupka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.