RNDr. Martin Kuba, Ph.D.

Disertační práce

SEAGRIN: Grid Infrastructure for Sharing Medical Knowledge

SEAGRIN: Grid Infrastructure for Sharing Medical Knowledge
Anotace:
Tato práce představuje framework SEAGRIN, který se zabývá architekturou, technologiemi a implementací medicínského gridu, určeného ke sdílení znalostí mezi odborníky v medicíně. Grid je z definice infrastruktura pro sdílení zdrojů přes hranice organizací. Zvláště zajímavým druhem zdroje jsou znalosti. Tato práce identifikuje které typy medicínských znalostí jsou vhodné ke sdílení v gridu, jak toto …více
Abstract:
This work presents the SEAGRIN framework that deals with architecture, technologies and implementation of a medical grid, intended for sharing knowledge among medical experts. A grid by its definition is an infrastructure for sharing resources across organizational boundaries. A particularly interesting type of a resource is knowledge. The thesis identifies which types of medical knowledge are suitable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Dr. Yannick Legré

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika