Bc. Ondřej Palaš

Diplomová práce

Komparace vlivu znalostí a zkušeností projektových manažerů ve veřejném a soukromém sektoru na napnění cílů dotačních projektů.

Comparison of the influence of the knowledge and experience of project managers in the public and private sector on achieving of the objectives of the grant projects
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výzkumem a komparací vlivu znalostí a zkušeností projektových manažerů na naplnění cílů u dotačních projektů na vybraném vzorku projektových manažerů z veřejného a soukromého sektoru. Práce byla rozdělena do dvou částí. V první části je sepsána literární rešerše, která obsahuje vybrané teoretické znalostní kompetence z oblasti projektového managementu a zasvěcení do oblasti …více
Abstract:
This diploma thesis investigates and compares the influence of knowledge and experience of project managers on fulfillment of goals in grant projects on selected sample of project managers from public and private sector. The work was divided into two parts. In the first part is written literary research, which contains selected theoretical knowledge competences in the field of project management and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. prof.h.c.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií