Bc. Petra Mervartová

Bakalářská práce

Analýza nabídky a poptávky pohybových aktivit pro seniory ve vybraných fitness centrech v Brně a okolí

Analysis of Supply and Demand of Sports Activities for Seniors in Selected Fitness Centres of Brno and its surroundings
Anotace:
Mervartová, P. (2015). Analýza nabídky a poptávky pohybových aktivit pro seniory ve vybraných fitness centrech v Brně a okolí. Bakalářská práce. Brno: FSpS MU. Tématem mé práce je analýza nabídky pohybových aktivit pro seniory a zájem o tuto skupinu obyvatel ze strany fitness center v brněnském regionu. Současně mým cílem je zjištění míry poptávky po pohybových cvičeních ve fitness centrech. Celá práce …více
Abstract:
Mervartová, P. (2015). Analysis of supply and demand in physical activities for seniors in selected fitness centers in Brno and its surroundings. Bachelor thesis. Brno: FSpS MU. The topic of this thesis is an analysis of sports activities for the elderly and the level of interest health clubs in the Brno region show in these people. The other goal of this thesis is finding out the level of demand for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií