Dominik Šopor

Bakalářská práce

Testování hypotéz pro velké výběry

Hypothesis testing for large samples
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá chování statistických testů hypotéz pro velmi velké výběry. Cílem této práce je zhodnocení chování a vlastností statistických testů hypotéz pro velmi velké výběry a přiblížit problémy vyplývající z těchto vlastností. Z teoretických úvah a simulovaných výsledků vyplynulo, že pro velmi velké výběry není vhodné využívat statistické testy hypotéz jako primární úsudkový nástroj …více
Abstract:
This bachelor thesis studies hypothesis testing for very large samples. The goal of this thesis is evaluation of behavior and attributes of hypothesis testing for very large samples, and closely look up at problems that arise with observed behavior. Based on theoretical background and hypothetical simulations, it was deducted that hypothesis testing isn’t suitable as a primary source for a very large …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Karel Helman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75401

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii