Anna Hauftová

Bakalářská práce

Význam práce speciálního pedagoga v pedagogickém sboru

The Importance of Special Pedagocics Work in Pedagogic Staff
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem práce speciálního pedagoga v pedagogickém sboru na běžných základních školách na Liberecku. Zabývá se pracovní náplní speciálního pedagoga a jeho působením v rámci školy a školských poradenských zařízení. První část práce je věnována historickému vývoji speciální pedagogiky a postupné potřebě vzniku profese speciálního pedagoga. V teoretické části dále najdeme legislativní …více
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the importance of the work of a special educator in the pedagogical staff of ordinary primary schools in the Liberec region. It deals with the job description of the special educator and his/her work within the school and school counselling centres. The first part of the thesis is devoted to the historical development of special education and the gradual need for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hauftová, Anna. Význam práce speciálního pedagoga v pedagogickém sboru. Liberec, 2024. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická