Bc. Anežka Kováčová

Master's thesis

Analýza a překlad vybraných částí díla "The Bluest Eye" autorky Toni Morrison

Translation and Analysis of the Selected Parts of "The Bluest Eye" by Toni Morrison
Abstract:
Diplomová práce se zabývá překladem vybraných pasáží z díla The Bluest Eye autorky Toni Morrison a následnou analýzou tohoto překladu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část uvádí základní údaje o autorce a vybraném díle. Druhou, praktickou, část tvoří vlastní překlad. Třetí, teoretická, část se zaměřuje na analýzu překladu zejména v rovině lexikální.
Abstract:
The diploma thesis deals with a translation of selected parts of The Bluest Eye by Toni Morrison and subsequent analysis of the translation. The thesis is divided into three parts. In the first part the author and her work is introduced. The second, practical, part consists of the translation. The third, theoretical, part deals with the analysis of the translation especially on the lexical level.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta