Mgr. Alžběta Ryndová

Diplomová práce

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

International Criminal Cooperation in Criminal Matters
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, zejména na rozlišení jednotlivých forem spolupráce a postupy orgánů činných v trestním řízení při provádění těchto forem spolupráce. Dále se snažím nastínit vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropského kontinentu a zohlednit úlohu Nejvyššího státního zastupitelství České republiky při justiční …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the international judicial cooperation in criminal issues, especially on distinction of the forms of the cooperation and on specific procedures of judicial authorities of the Czech Republic conducting individual forms of the cooperation. In the next part I tried to describe progress of justice cooperation in criminal issues between the member states of the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta