Mgr. Markéta Horáková

Diplomová práce

Princip spravedlivé odměny za práci a vnitropodnikový mzdový systém

The Principle of the Equitable Remuneration for the Work and the Enterprise Wage System
Anotace:
Diplomová práce „Princip spravedlivé odměny za práci a vnitropodnikový mzdový systém“ je rozdělena do dvou částí; teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy, následné tři kapitoly se věnují třem nosným tématům této práce; mzdě, principu spravedlivé odměny za práci a vnitropodnikovému mzdovému systému. Kapitola věnována mzdě vysvětluje …více
Abstract:
Thesis "The Principle of the Equitable Remuneration for the Work and the Enterprise Wage System" is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter defines basic terms, the subsequent three chapters are dedicated to the three supporting topics of this work; wages, the principle of the equitable remuneration for the work and enterprise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta