Daniel AUGUSTIN

Bakalářská práce

Inter-instrumentální reliabilita vybraných měřičů a monitoring tepové frekvence

Inter-instrumental reliability of selected devices measuring the pulse frequency
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přesností záznamu tepové frekvence fotopletysmografickým snímačem pomocí třech vybraných měřičů, které byly ve výzkumu použity. Teoretická část práce vysvětluje obecné principy a metody měření tepové frekvence. Fotopletysmografická metoda snímání tepové frekvence, která je použita během všech měření, je popsána z lékařského hlediska. Pozornost je věnována problematice …více
Abstract:
This bachelor treatise deals with the precision recording of the heart pulse by a photopletysmographical sensoring. There were three measurement devices used in this research. The theoretical part of this treatise explains the common principals and methods of the measurement of the heart pulse. In the second, practical part the measurement results, carried out at laboratory, were compared with results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUGUSTIN, Daniel. Inter-instrumentální reliabilita vybraných měřičů a monitoring tepové frekvence. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma