Theses 

Lidový oděv v obci Hovorany – Bc. Kateřina Sýkorová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Kateřina Sýkorová

Bachelor's thesis

Lidový oděv v obci Hovorany

Traditional garments and folk costumes of the village Hovorany

Abstract: Hlavní myšlenkou diplomové práce je zaznamenat aktuální podobu kroje v obci Hovorany a určit zásadní změny v jeho vývoji. Jednotlivé druhy kroje jsou rozděleny do samostatných kapitol a dolplněny o fotografie. Závěrečná kapitola je věnována poslední nositelce mutěnicko-hovoranského kroje a její vnučce, kde líčím jejich životní příběh a vzpomínky.

Abstract: The aim of this thesis is to record the current form and identify major changes of the traditional costume in a village Hovorany. Individual types of folk costumes are split into related chapters with the photo documentation. The final chapter is about the woman who usually wear the traditional garment and her granddaughter, where I depict their life story and memories.

Keywords: Lidový oděv, Hovorany, Kyjovsko, traditional garments, mutěnicko-hovoranský, kroj

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Jeřábková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:49, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz