Marek Večeř

Bachelor's thesis

Potřebuje Česká republika uhlíkovou daň?

Does Czech Republic need a carbon tax?
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá konceptem uhlíkové daně. Představuje teoretické fungování uhlíkové daně, konkrétní odhady sazeb této daně, možné dopady na ekonomiku a srovnání s potenciálními alternativami. V empirické části je na základě panelových dat zkoumán vliv velikosti sazby uhlíkové daně na množství vypouštěných emisí CO2 ve vybraných státech OECD. Výsledky regresní analýzy dokazují, že každé zvýšení …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a concept of a carbon tax. It presents the theoretical working of the carbon tax, estimates of the tax rate, possible impacts on the economy and comparison to potential alternatives. In the empirical part of the thesis, there is, based on panel data, analyzed the effect of the size of the carbon tax rate on the amount of emissions of CO2 in selected OECD countries. Results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2016
  • Supervisor: Petr Špecián
  • Reader: Lukáš Máslo

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52336