Mgr. Jakub Štopl

Diplomová práce

Dualismus právního řádu v meziválečném Československu

Dualism of the Legal System in Interwar Czechoslovakia
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je dualismus právního řádu v meziválečném Československu, exkurz do jeho příčin a vzniku, odstranění počátečního trialismu (nahrazení německých právních norem), důsledky přetrvávajícího dualismu pro organizaci státní správy, používání norem soukromého práva či soudní praxi v meziválečném Československu, pokusy o unifikaci a kodifikaci právního řádu. V první části práce popisuji …více
Abstract:
The subject of my diploma work is the dualism of legal order of Czechoslovak republic in interwar period. It includes causes and consequences of dualism for state administration, judicial practice, usage of civil law and attempts of reunification and codification of legal order. The work will also focus on the period of trialism that was caused by usage of German law in the Hlučínsko region. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. František Emmert, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta