Bc. Klára Lounová

Bakalářská práce

Race in Time and Space: Representation of Minorities in Doctor Who

Race in Time and Space: Representation of Minorities in Doctor Who
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zastoupení rasových menšin v britském kultovním seriálu Doctor Who, který je v Česku znám pod názvem Pán času. Teoretická část práce se věnuje významu televize ve Velké Británii, teorii rady a vzniku rasismu. Práce se opírá o analýzu konkrétních epizod a scén.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on representation of race minorities in the British television series Doctor Who. Besides the show, the thesis discusses significance of television in the United Kingdom, theory of race and origin of racism. The main part is based on the analysis of particular scenes and episodes.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Juhasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura