Bc. Marcela Hipská, MBA

Diplomová práce

Svoboda projevu a její ústavní zakotvení

Freedom of speech and the constitutional framework
Anotace:
Tato práce je zaměřena na svobodu projevu ve vztahu k extremismu a její zakotvení v právních řádech ČR a USA, především pak v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, dále v Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a Ústavě USA. V první části představuji výše zmíněné dokumenty především se zaměřením na zakotvení svobody projevu. V druhé části se věnuji definici …více
Abstract:
This thesis is focused on freedom of expression in relation to extremism and its anchoring in the laws of Czech Republic and the USA, especially in Constitution of the Czech Republic and in Charter of Fundamental Rights and Freedoms, forth in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and tho U.S. Constitution. In the first part I present the above documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. František Laštovka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní