Nikola LALÍKOVÁ

Bakalářská práce

Children Characters in the Work of Ian McEwan

Children Characters in the Work of Ian McEwan
Abstract:
Childhood, along with social taboos, such as rape or incest, and dysfunctional family relationships, is a very frequent topic in Ian McEwan's fiction. The aim of my bachelor's thesis is to analyze and describe the perception of childhood and adolescence in the adult world depicted in two of his novels - The Cement Garden and Atonement. The main part of the thesis deals with summarising and analysing …více
Abstract:
Dětství, spolu se společenskými tabu, jako například znásilnění či incest, a dysfunkční rodinné vztahy, je velmi častým tématem v dílech Iana McEwana. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a popsat vnímání dětství a dospívání ve světě dospělých zachycené ve dvou jeho románech - Betonová zahrada a Pokání. Hlavní část mé práce se zabývá shrnutím a analýzou děje obou vybraných děl a také tvorbou psychologického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Mazalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LALÍKOVÁ, Nikola. Children Characters in the Work of Ian McEwan. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.