Bc. Kateřina Šplouchalová

Diplomová práce

Příprava, realizace a analýza teambuildingového programu u sportovního týmu

Preparation, Implementation and Analysis of a Teambuilding Programme in a Sports Team
Anotace:
Tato práce pojednává o teambuildingu. Konkrétně se zabývá tím, jak může aplikace teambuildingového programu pomoci zefektivnit fungování sportovního týmu. Práce zahrnuje tvorbu teambuildingového programu pro sportovní tým, jeho následnou realizaci a zhodnocení.
Abstract:
This thesis deals about teambuilding. It specializes in teambuilding programme and how this can streamline sports team functioning. The thesis contains the creation of teambuilding programme for sports team, its ensuing realization and its appreciation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií